Fuzhou Cheng Jie moving services, Ltd

contact: Miss Fang

Tel: 0591-8760102

mobile: 1310761200

email: service@simplicitymobileuk.com

address: Fu Road, Fuzhou City, Fujian province

website: http://www.simplicitymobileuk.com/